გაკვეთილების ცხრილი
 • ,,ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა"
  დავით გურამიშვილი
 • ,,არ იცი? ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრეფია"
  რუსთაველი
 • ,,ვინც მოიხადა მსოფლიო ვალი,

  ის მკვდარიც ცოცხლობს, არ არის მკვდარი"

  აკაკი


 • ,,დედამიწა ტაძარია და ცა მისი გუმბათი"
  ზვიად გამსახურდია
სიახლეები არქივი
08/02/2014
ინტეგრირებული პროექტ-გაკვეთილი თემაზე: ,, შენ ხარ ვენახი“.

დეკემბერს  XI კლასში  ჩატარდა ინტეგრირებული პროექტ-გაკვეთილი თემაზე: ,, შენ ხარ ვენახი“.

პროექტის აქტუალობა. ღვინოს ოდითგანვე განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ქართველების ცნობიერებაში. ღვინოს სვამდნენ ჭირშიც და ლხინშიც, სვამდნენ სამკურნალოდ და მხნეობის მოსამატებლად, სვამდნენ ურთიერთობის დასამყარებლად და მეგობრობის განსამტკიცებლად, ამა თუ იმ საქმის წამოწყების თუ კეთილად დასრულების, დაბადების დღის, ქორწილის თუ ნებისმიერიდღესასწაულის აღსანიშნავად, სვამდნენ დიდ ნადიმებზეც და საოჯახო სადილებზეც.

ღვინო ქართველებისთვის სასმელზე ბევრად მეტს ნიშნავს. მან გავლენა იქონია ქართველების ფილოსოფიაზე, მუსიკასა და არქიტექტურულ მოტივებზე.

დაბოლოს, როდესაც IV საუკუნეში წმინდა ნინომ საქართველოში ქრისტიანობა შემოიტანა, მას ხელთ ეპყრა საკუთარი თმებით შეკრულიჯვარივაზისა“. ქრისტიანულ სამყაროში მხოლოდ საქართველოში გვხვდება ქრისტიანობის ამგვარი სიმბოლო.

ინტეგრირებული საგნები: ქიმია, ბიოლოგია, ისტორია, გეოგრაფია,  გერმანული, ქართული ენა და ლიტერატურა.

მოსწავლეთა ჯგუფებმა: ისტორიკოსებმა, გეოგრაფებმა, ქიმიკოსებმა, ბიოლოგებმა, ლიტერატორებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები სლაიდ შოუს, ექსპერიმენტების საშუალებით.

ისტორიკოსები  გაეცვნენ ისტორიულ წყაროებს, იმსჯელეს იმაზე თუ სად არის ვაზის სამშობლო, სად და როდის ნახეს პირველად მოშინაურებული, გაკულტურებული ვაზის ჯიშები. გეოგრაფებმა ისაუბრეს იმაზე, თუ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ყურძნის რომელი ჯიშებია გავრცელებული, ქიმიკოსებმა - ყურძნის წვენის და წიპწის ქიმიურ შედგენილობაზე, ყურძნის წვენის დაღვინების პროცესში მიმდინარე ქიმიურ პროცესებზე. ბიოლოგებმა ისაუბრეს  ენოთერაპიაზე (ღვინით მკურნალობაზე). ლიტერატორებმა- ქართული სუფრის ტრადიციებზე ქართულ მწერლობასა და პოეზიაში. ქართველი ისტორიკოსები და ეთნოგრაფები, რომელთაც სხვადასხვა წერილობით წყაროებზე უწევთ მუშაობა, ამბობენ, რომ საქართველოს ისტორია ღვინის ისტორიის პარალელურია და ღვინის, პურადობისა თუ, ქართული ნადიმების თემას ვერც ერთი მკვლევარი ვერ უვლის გვერდს.

 

სრულად
07/02/2014
ინტეგრირებული პროექტ-გაკვეთილი ,,შენ ხარ ვენახი“

პროექტის სახელწოდება

შენ ხარ ვენახი

პროექტის მთავარი იდეა

ღვინის კულტურის აკვანი”, “ღვინის სამშობლო”– ასე საუბრობენ საქართველოზე, როგორც ღვინის უძველეს სამშობლოზე.

პროექტის აქტუალობა

ღვინოს ოდითგანვე განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ქართველების ცნობიერებაში. ღვინოს სვამდნენ ჭირშიც და ლხინშიც, სვამდნენ სამკურნალოდ და მხნეობის მოსამატებლად, სვამდნენ ურთიერთობის დასამყარებლად და მეგობრობის განსამტკიცებლად, ამა თუ იმ საქმის წამოწყების თუ კეთილად დასრულების, დაბადების დღის, ქორწილის თუ ნებისმიერი დღესასწაულის აღსანიშნავად, სვამდნენ დიდ ნადიმებზეც და საოჯახო სადილებზეც.

 ღვინო ქართველებისთვის სასმელზე ბევრად მეტს ნიშნავს. მან გავლენა იქონია ქართველების ფილოსოფიაზე, მუსიკასა და არქიტექტურულ მოტივებზე.

 დაბოლოს, როდესაც IV საუკუნეში წმინდა ნინომ საქართველოში ქრისტიანობა შემოიტანა, მას ხელთ ეპყრა საკუთარი თმებით შეკრულიჯვარი ვაზისა“. ქრისტიანულ სამყაროში მხოლოდ საქართველოში გვხვდება ქრისტიანობის ამგვარი სიმბოლო.

 

პროექტის მიზნები

მოსწავლეები გაეცნობიან ისტორიულ წყაროებს, იმსჯელებენ იმაზე თუ სად არის ვაზის სამშობლო, სად და როდის ნახეს პირველად მოშინაურებული, გაკულტურებული ვაზის ჯიშები, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ყურძნის რომელი ჯიშებია გავრცელებული, ისაუბრებენ ყურძნის წვენის და წიპწის ქიმიურ შედგენილობაზე, ყურძნის წვენის დაღვინების პროცესში მიმდინარე ქიმიურ პროცესებზე, ენოთერაპიაზე(ღვინით მკურნალობაზე) ქართული სუფრის ტრადიციებზე ქართულ მწერლობასა და პოეზიაში. ქართველი ისტორიკოსები და ეთნოგრაფები, რომელთაც სხვადასხვა წერილობით წყაროებზე უწევთ მუშაობა, ამბობენ, რომ საქართველოს ისტორია ღვინის ისტორიის პარალელურია და ღვინის, პურადობისა თუ, ქართული ნადიმების თემას ვერც ერთი მკვლევარი ვერ უვლის გვერდს.

 

მონაწილეთა ასაკი

l6-17 წელი (XI კლ)

ვადების ხანგრძლივობა

4 კვირა

მოსალოდნელი შედეგები|პროდუქტები

პრეზენტაცია

 

რესურსები

ინტერნეტი, კომპიუტერი, პროექტორი, ლაბორატორიული ჭურჭელი, რეაქტივები

პროექტის მსვლელობა

(ძირითადი აქტიობები)

მოსწავლეებისთვის საპროექტო თემის გაცნობა. მოსწავლეების დაჯგუფება  და ფუნქციების გადანაწილება(5 ჯგუფი: ისტორიკოსები, გეოგრაფები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ლიტერატორები) ჯგუფები მოიძიებენ ინფორმაციას და პროექტის პრეზენტაციას წარმოადგენენ სლაიდ შოუს, ექსპერიმენტების საშუალებით.

საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან /ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი

ინტეგრირებული საგნები: ქიმია, ბიოლოგია, ისტორია, გეოგრაფია, გერმანული, ქართული ენა და ლიტერატურა.

ისტ.XI.2.    მოსწავლეს შეუძლია    რე­სურ­სებისა და ეკონო­მიკის ურთიერთ­გავლენის ანალიზი.

ისტ.XI.7.  მოსწავლეს შეუძლია  ამა თუ იმ ქვეყნის მატერია­ლურ და სულიერ კულტურაზე რელიგიის გავლენის ანალიზი.

გეო.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია    ბუნებრივი და ანთროპოგენული ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე მსჯელობა.

ქიმ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია  ორგანული ნაერთების დახასიათება, მათი   მნიშვნელობის  შესახებ  მსჯელობა.

ბიოლ.XI.10.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ადამიანის ყოფისათვის მიკროორგანიზმების სასარგებლო და საზიანო თვისებების მნიშვნელობაზე.

ქართ. XI. 1. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლ)  კონკრეტული აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით.

ქართ. XI. 9. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების წერილობით გაანალიზება.

 

პროექტის ხელმძღვანელები

ი. გედენიძე, ი. ბუჩუკური, ნ. ახვლედიანი, ე. მიქაბერიძე, ც. დალაქიშვილი, მ. გოგიბერიძე

ხელმძღვანელს ელ.ფოსტა

ia.buchukuri@gmail.com


სრულად
20/01/2014
კონკურსი ბიბლიოთეკარის ვაკანსიის შესახებ
სსიპ ქალაქ თბილისის #61 საჯარო სკოლა აცხადებს ვაკანსიას  ბიბლიოთეკარის  თანამდებობაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

შესაბამისი უმაღლესი განათლება; მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება; ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი; ანალიტიკური აზროვნების უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი;  პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;  Microsoft word-ის და სხვა კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
განაცხადის შეტანის წესი :
ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. წერილობითი განცხადება; 2 პირადობის მოწმობის ასლი; 3 ავტობიოგრაფია/ cv. 4 განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. 5 დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ ერთი  წლის სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ რელევანტური სპეციალობების ახალ კურსდამთავრებული ბაკალავრები და მაგისტრები.
სრულად
26/12/2013
კონკურსი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორის ვაკანსიის შესახებ

სსიპ ქალაქ თბილისის #61 საჯარო სკოლა აცხადებს ვაკანსიას  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორის  თანამდებობაზე.

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორს  ევალება;

1.       საჯარო სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება;

 ზრუნვა სკოლის განვითარებაზე;

2.      საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება;

3.      სკოლის ქონების გაფრთხილება და  უსაფრთხოების წესების დაცვა;

4.      აანაზღაუროს მის მიერ სკოლისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალი;

5.      მატერილური პასუხისმგებლობა სკოლის შენობის და სასკოლო ქონების მოვლა-პატრონობაზე;

6.      პასუხისმგებელობა სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე.

7.      სკოლის შტატგარეშე პერსონალის მუშაობის ხელმძღვანელობა და მათი მხრიდან რაიმე დარღვევის შემთხვევაში ამ დარღვევის აღმოფხვრა ან დირექტორისთვის მოხსენება;

8.      თვალყურის დევნება წყალმომარაგების, გათბობის, კავშირგაბმულობის, ელექტროსისტემების გამართულ მუშაობაზე. აგრეთვე შენობასა და ეზოში სანიტარულ - ჰიგიენური პირობების დაცვაზე;

9.      პასუხისმგებელია სკოლაში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დაცვაზე.

10.  სკოლის ინვენტარიზაციის მოსამზადებელი სამუშაოებისა და პროცესების  ხელმძღვანელობა;

11.  სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თაობაზე შესაბამისი  რეკომენდაციების შემუშავება;

12.  უზრუნველყოფს სასკოლო აღჭურვილობის გამართულობას, ახორციელებს სასკოლო ღონისძიებებისა

სრულად