გაკვეთილების ცხრილი
 • ,,არ იცი? ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრეფია"
  რუსთაველი
 • ,,ვინც მოიხადა მსოფლიო ვალი,

  ის მკვდარიც ცოცხლობს, არ არის მკვდარი"

  აკაკი


 • ,,დედამიწა ტაძარია და ცა მისი გუმბათი"
  ზვიად გამსახურდია
 • ,,ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა"
  დავით გურამიშვილი
სიახლეები არქივი
23/01/2015
ეკოლოგია და ჯანმრთელობა

                                                ბუნებრივი რესურსების გაუფრთხილებლობამ და არაგონივრულმა გამოყენებამ, სამეცნიერო -ტექნიკურმა რევოლუციამ და მასთან დაკავშირებულმა გარემოს ძლიერმა დაბინძურებამ  გამოიწვია იმ ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევა ბუნებასა და საზოგადოებას შორის, რომელიც ხანგრძლივი დროის მანძილზე დამყარდა და რომელიც დამანგრევლად მოქმედებდა საზოგადოებასა და გარემოზე.  მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში წარმოიშვა კონცეფცია, რომელიც მოუწოდებს მსოფლიო საზოგადოებას და ამასთან ერთად ახალგაზრდებს, რომელიც ჩვენი მნიშვნელოვანი დასაყრდენი არის: მდგრადი განვითარებისაკენ, აქედან გამომდინარე ახალგაზრდების ჩართულობა ამ პრობლემის გადაწყვეტაში ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მდგრადი განვითარება არის პოზიტიური ცვლილება, რომელიც არ გამოყოფს გარემოს სოციალური სისტემებიდან და რომელზეც ჩვენ ყველანი დამოკიდებულები ვართ. ამ სერიით ჩატარებული კონფერენციები (I - თბილისში, II -თელავში, III - ბათუმში) თავისი თემატიკით ეხებოდა გარემოს ეკოლოგიურ საკითხებს და ჯანმრთელობას. aმიტომ კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თბილისის 61 საჯარო სკოლის მე-9, 10 და 11 კლასელები  და gardabnis municipaliteti yarajalas sajaro skolis მე-9, 10 და 11 კლასელებთან ერთად, თემაზე: „ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, რომელზედაც განხილულ იქნა ეკოლოგიური ფაქტორები, მათი მოქმედება ჯანმრთელობაზე და თანამედროვე მედიცინის მიღწევები, საშუალებას მისცემთ ბავშვებს გაიზიარონ მოცემული ინფორმაცია. დამოუკიდებლად დასვან პრობლემა და შეეცადონ მის გადაჭრას. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს სწავლას კეთებით და აღოჩენით. ეკოლოგიური ფაქტორების ზემოქმედება მათ დაანახებთ, ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგორიცაა ეკოტურიზმის ხელშეწყობის სამედიცინო ასპექტები, გლობალური დათბობით განპირობებული კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული პრობლემები და ეკოლოგიურ ფაქტორებთან განპირობებული დაავადებები. რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვების საბუნებისმეტყველო დარგებისა და სამედიცინო მსოფმხედველობის განვითარებისთვის. მოცემული კონფერენცია მთლიანად ეყრდნობა VIII, IX, X, da XI კლასებში განხილულ მასალას.

 

სრულად
23/11/2014
მესამე კლასელების ,,დიდი წიგნი’’

        ა.წ .  22 ნოემბერს  33  კლასი წავედით სპექტაკლზე ს.ს. ორბელიანის  ,, სიბრძნე სიცრუისა’’ და ვნახეთ 1. ,,ენით დაკოდილი’’;  2. ,,გლახაკი და ქილა ერბო’’; 3. ,,მეფე და ავსიტყვა კაცი’’; 4.,,საყვედური ტყვეობაზე უარესია’’ და 5.  ,,თვალხილული და უსინათლო’’.  ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა,რამაც დიდი შთაბეჭდილება დატოვა მოსწავლეებზე. ისინი სულგანაბულნი უსმენდნენ სპექტაკლის მონაწილე პერსონაჟებს.

        სკოლაში ნასიამოვნები დავბრუნდით. მეორე დღეს განვიხილეთ სპექტაკლი,მომეწონა მათი მსჟელობა,ისინი ძირფესვიანად ჩაწვდნენ თითოეული იგავის დედააზრს.

    ამ შთაბეჭდილების ფონზე  გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ,,დიდი წიგნი’’. ს.ს. ორბელიანის სიბრძნე სიცრუისა და შიგნით ხუთი ფურცელი აგვეკინძა ნანახი ხუთივე იგავით და გაგვეფორმებინა. ასევე ჯგუფებად გავაკეთეთ დიდი აფიშა,ბავშვები დიდი სუხარულით აფორმებდნენ  და წერდნენ. ეს  აქტივობა ეხმიანება ე.ს.გ. მიზნებს და შედეგებს. ეს  აქტივობა შემოქმედებით და კერატიულ აზროვნებას უწყობს ხელს.

      იმსჯელეს რა ფერებით და როგორ შეექმნათ აფიშა და წიგნი,რომ ჩამოვყალიბდით კლასი დავყავი 5 ჯგუფად. პირველი ჯგუფი ამზადებდა  ,,ენით დაკოდილს’’ და სხვა დანარჩენმა შემდეგი ოთხი იგავი გაინაწილეს,თითოეულს თითო  ჰქონდა.

      ყველა მონაწილე ჩართულია თავის საქმიანობაში და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობდნენ გამოეჩინათ საკუთარი შესაძლებლობები.ძალიან მხიარულად და საინტერესოდ მიმდინარეობდა გაკვეთილი,რომელიც მოიცავს A,B და  C  ფაზებს.

     ჯგუფებმა წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევარი.გააკეთეს პრეზენტაცია და ამის შემდეგ აიკინძა წიგნი.საინტერესოდ და ლამაზად გააფორმეს წიგნის გარე ყდაც.

   ამ აქტივობით ფასდება შეუძლია თუ არა მოსწავლეს მიღებული ინფორმაციის ,ნაცნობი ტექსტის  გაგება-გააზრება,გაფორმება,ინფორმაციის წარმოდგენა,ვიზუალური ელემენტების გამოყენებით.

     აქტივობა დასრულდა,გამოვფინეთ  წიგნი და აფიშა კედელზე, გადავიღეთ სურათები,რამაც საოცარი სიხარული გამოიჭვია მოსწავლეებში.

                                                                                             მასწ. ნინო ჟღენტი

სრულად
22/11/2014
პირველკლასელები ლიტერატურულ თეატრში

      ლიტერატურული თეატრი ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო და გასართობი ადგილია. თეატრს  წიგნის  მსგავსად კონკურენტი არ ჰყავს, ბავშვები კი ყველაზე პერტენზიული მაყურებელნი არიან.

     ა.წ. 18 ნოემბერს 12 და 13 წავედით საოცრად შთამბეჭდავ და საინტერესო სპექტაკლზე  სათაურით ,,წითელქუდა’’. ბავშვები სულგანაბულნი უსმენდნენ სპექტაკლში მონაწილე პერსონაჟებს. თეატრში პირველად სტუმრობა მთელ კლასსთან ერთად მათთვის ახალი  ჯადოსნური სამყაროს კარების შეღების ტოლფასი  აღმოჩნდა. ნანახმა     ფგმოლოდინს გადააჭარბა, რამაც დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩვენს აღსაზრდელებზე.

     ნასიამოვნები დავბრუნდით სკოლაში.განვიხილეთ სპექტაკლი.ვიმსჯელეთ სათითაოდ ყოველ პერსონაჟზე. რაზე გაამახვილეს ყურადღება,რა მოეწონათ და ა.შ. კმაყოფილი დავრჩი ბავშვების მსჯელობით, ისინიც ძალიან ბედნიერები იყვნენ,რადგან ეს მათი პირველი ერთობლივი გასვლა იყო სკოლის ფარგლებს გარეთ.

     ამ შთაბეჭდილებების ფონზე გადავწყვიტეთ ზღაპარ ,, წითელქუდას’’   მიხედვით კლასში შეგვექმნა ,,დიდი წიგნი’’ და  დაგვემზადებინა სპექტაკლ ,,წითელქუდას’’ აფიშა. ეს აქტივობა ეხმიანება  ე.ს.გ. ამ აქტივობის  მიზნები და შედეგები შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნების განვითარების განსაზღვრული აქტივობაა.

        მოსწავლეებთან ჩატარებული საუბრის შემდეგ განვმარტეთ ტერმინები (აფიშა,პიესა,დეკორაცია,პერსონაჟი).იმსჯელეს რა მასალა შეიძლებოდა დასჭირვებოდათ ,,დიდი წიგნის’’ შესაქმნელად.როგორ ილუსტრაციებს შექმნიდნენ,რომ წიგნი უფრო საინტერესო და სანახაობრივი გამხდარიყო.

       აქტივობისას კლასი იყოფა ჯგუფებად. თითოეული ჯგუფი ღებულობს კონკრეტულ მითითებებს, თუ როგორ უნდა წარმართონ მუშაობა.

    ეს აქტივობა ბევრი უნარის განვითარებას უწყობს ხელს. ყველა მოსწავლე ჩართულია თავის  საქმიანობაში და შესაბამისად აქტივობისას ისინი მაქსიმალურად  ცდილობენ გამოავლინონ საკუთარი უნარები და  შესაძლებლობები, რაც საბოლოო ჯამში  წარმართავს აქტივობას და მიზნიდან შედეგამდე სწორ სვლას. მოსწავლეებმა საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს ეს ყოველივე.

      აქტივობა სახალისოდ და საინტერესოდ მიმდინარეობს და მოიცავს A,B  და C ფაზებს. ეს  სამივე ფაზა გაერთიანებულია. აქტივობა ხელს უწყობს  მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრეატიული უნარების განვითარებას.

     აღნიშნული აქტივობის მიზანია მოსწავლეთა ვიზუალური წიგნიერებისა და შემოქმედებითი უნარების განვითარება. ასევე  ხელს უწყობს მოსწავლეებში სემიოტიკური კომპეტენციის გამომუშავებას და განვითარებას.

   ამ აქტივობით ადვილად ფასდება შეუძლია თუ არა მოსწავლეს მიღებული ინფორმაციის , ნაცნობი ტექსტის გაგება-გააზრება , გაფორმება , ინფორმაციის წარმოდგენა  ვიზუალური ელემენტების გამოყენებით.

     აქტივობა კომპლექსურია, ავითარებს სოციალურ,  შემოქმედებით წიგნიერების და სხვა ძალზე ღირებულ და მნიშვნელოვან უნარებს.

      აქტივობის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებმა გააკეთეს პრეზენტაცია. ეს მათ დაეხმარა გარკვეული ბარიერებისა და კომპლექსების დაძლევაში. ჯგუფებმა გააერთიანეს თავიანთი ნამუშევრები ერთი ნამუშევრის სახით,რომელიც შეჯამების დროს წარმოადგინეს როგორც მთელი გაკვეთილის შესწავლილი მასალა. 

თეონა ჯალაღონია და ია გაგუა

სრულად
15/10/2014
კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს ნორჩ გამომგონებელთა კონკურსს „ლეონარდო და ვინჩი“

ნორჩ გამომგონებელთა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“-ს მიზანია ხელი შეუწყოს სწავლის დონის ამაღლებას, ინოვაციებისა და ტექნიკური პროგრესის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივებას; კონკურსი ღია და თანასწორი კონკურენციის პირობებში გამოავლენს და წაახალისებს გამომგონებლის ნიჭით დაჯილდოებულ მოზარდებს, სტიმულს მისცემს მათი შემოქმედებითი აზროვნების, კვლევითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც 2014-2015 სასწავლო წელს არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლე და 2015 წლის პირველი მაისისათვის არ შესრულებია 20 წელი. კონკურსში განაცხადების შემოტანა შეიძლება ინდივიდუალურად და ჯგუფურად. ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს. 

საკონკურსო განაცხადების ფონდის ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის, გამოგონების აღწერილობისა და საილუსტრაციო მაკეტის/მოდელის/ნახაზის შემცველი ელექტრონული ფაილების ატვირთვა შესაძლებელი იქნება 2014 წლის 8 ოქტომბრიდან 2014 წლის 3 ნოემბრის 24:00-მდე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ ფონდის ელექტრონული ბაზა დაიხურება განაცხადების რეგისტრაციისათვის.

ხელმოწერილი „განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“, ისევე, როგორც საილუსტრაციო ნახაზი/მოდელი/მაკეტი რაიონულ რესურს-ცენტრში წარდგენილი უნდა იქნას არაუგვიანეს 7 ნოემბრის 18:00 საათამდე. 

ხელმოწერილი „განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ ისევე, როგორც საილუსტრაციო ნახაზი/მოდელი/მაკეტი ფონდში წარდგენილი უნდა იქნას 13 ნოემბრის 18:00 საათამდე. 

დეტალური ინფორმაცია, კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ ქვემოთმოცემული ბმულებით:

მთავრობის დადგენილება

გენერალური დირექტორის ბრძანებ

გენერალური დირექტორის ბრძანება N 89

პროგრამა და პირობები

საკონკურსო განაცხადის წარდგენა/ დარეგისტრირება 

საკონტაქტო პირი: დოდო გუგავა 
დეტალური ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: 
მისამართი: მ. ალექსიძის ქ. N1, III სართული 
ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 4205), მობ: 577 95 03 99 
ელ-ფოსტა: gugava@rustaveli.org.ge  

სრულად